DAIKIN

Grindinis sildymas

Daikin Europe N.V. (DENV) yra visiškai priklausomas „Daikin Industries Limited“ filialas www.daikin.com, įvairiatautė įmonė, įtraukta į Japonijos vertybinių popierių biržą, be to yra pirmaujantis pasaulinis gamintojas ir HVAC (šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo) įrangos tiekėjas, kuris taip pat gamina šiluminius siurblius ir šaldymo sistemas. Įmonė tiekia novatoriškas, aukščiausios kokybės vidaus klimato valdymo priemones, kurios atitinka kintančius gyvenamosioms, komercinėms ir pramoninėms patalpoms keliamus reikalavimus.

„Daikin Europe N.V.“ – „Daikin“ pardavimų, plėtotės ir gamybos centrinis biuras, aptarnaujantis Europą, Viduriniuosius Rytus ir Afriką. „Daikin Europe Group“ šiuo metu sudaro galybės biurų, 5 gamybinės patalpos, 17 dukterinių įmonių, 5 pardavimų biurai ir ištisas tinklas nepriklausomų prekybininkų bei pardavimo atstovų EMEA regione.

„Daikin“ garsi novatorišku požiūriu į kuriamus produktus, taip pat neprilygstama kokybe ir integruojamų priemonių įvairiapusiškumu. „Daikin“ neabejotinai pirmauja dėl energijos taupumo ir inovacijų tiek kompresorių ir inverterių technologijos efektyvumu, tiek naujausiais pasiekimais šaltnešio ir produktų dizaino, atsižvelgiant į sezoninį efektyvumą, srityse.

“Daikin Altherma” produktai:

  • Oras – oras šilumos siurbliai.
  • Oras – vanduo šlumos siurbliai.
  • Gruntas – vanduo šilumos siurbliai.
  • Dujiniai hibridiniai šilumos siurbliai.
  • Kondicionavimo, vėsinimo sistemos.

Platesnę informaciją rasite:
www.daikin.com

Mūsų siūlomi “Daikin Altherma” produktai: